KOMISIJAS ZIŅOJUMS PADOMEI UN EIROPAS PARLAMENTAM Progresa ziņojums par to, kā īstenots ES rīcības plāns savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai