Γραπτή ερώτηση E-012572/11 Sir Graham Watson (ALDE) προς την Επιτροπή. VP/HR – αποστολή MINURSO στη Δυτική Σαχάρα