Gemensamma företaget Ecsel Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2018