Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/995 z dne 9. junija 2017 o ustanovitvi Konzorcija evropskih arhivov družboslovnih podatkov – Konzorcija evropske raziskovalne infrastrukture (CESSDA ERIC) (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 3870)$