Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/995 (2017. gada 9. jūnijs), ar ko izveido Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorciju “Eiropas sociālo zinātņu datu arhīvu konsorcijs” (CESSDA ERIC) (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 3870)$