2017 m. birželio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/995, kuriuo įsteigiamas Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turintis Europos socialinių mokslų duomenų archyvų konsorciumas (CESSDA ERIC) (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 3870)$