Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 2/2019 zo 17. decembra 2019, ktorým sa riaditeľovi Technického centra pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu (CTA) udeľuje absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu centra v rozpočtovom roku 2018 [2020/1]