Sprawa T-52/20: Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2020 r. – CX / Komisja