Věc T-52/20: Žaloba podaná dne 30. ledna 2020 – CX v. Komise