Kommissionens Forordning (EØF) nr. 888/76 af 14. april 1976 om fastsættelse af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på restitutioner for korn og malt