Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6592 – Naxicap/Achares/Pro-Struct/Accent Jobs for People) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti