EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 170/2003 (2003. gada 5. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)