2003 m. gruodžio 5 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 170/2003, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)