ETA:n sekakomitean päätös N:o 170/2003, tehty 5 päivänä joulukuuta 2003, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta