EMP Ühiskomitee otsus nr 170/2003, 5. detsember 2003, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)