Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om den overordnede gennemførelse af offentlig kontrol i medlemsstaterne (2017-2018) med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler