SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2097/03 van Paul Lannoye (Verts/ALE) aan de Commissie. Gefedereerde entiteiten in België — Waals gewest — debudgetteringspraktijk.