Kommissionens forordning (EØF) nr. 2228/86 af 16. juli 1986 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris