Beslut avseende reglerade privata informationstjänster med tilläggsdebitering i enlighet med stycke 22.9 i villkor 22 i samtliga operatörslicenser för allmänt tillgänglig telekommunikation och enligt stycke 26.9 i villkor 26 i klasslicenserna för att driva förgreningssystem för tillhandahållande av telekommunikationstjänster (TSL) och enkla internationella återförsäljnings-taltjänster (international simple voice resale services - ISVR)