Asia C-774/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 10.12.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenia) – A. B. ja B. B. v. Personal Exchange International Limited (Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 44/2001 – 15 artiklan 1 kohta – Toimivalta kuluttajien tekemien sopimusten osalta – Käsite ”kuluttaja” – Internetissä tehty sopimus pokeripelistä luonnollisen henkilön ja onnenpelien järjestäjän välillä – Luonnollinen henkilö, joka elättää itsensä nettipokerilla – Kyseisellä henkilöllä oleva tietämys – Toiminnan säännöllisyys)