Apvienotās lietas no C-337/12 P līdz C-340/12 P: Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 6. marts spriedums – Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S / Yoshida Metal Industry Co . Ltd un Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelācija — Kopienas preču zīme — Apzīmējumu, ko veido virsma ar melnas krāsas punktiem, reģistrācija — Atzīšana par spēkā neesošu — Regula (EK) Nr. 40/94 — 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts — Pierādījumu sagrozīšana