Sklep (EU) 2015/1477 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2015 o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga s Finske – EGF/2015/001 FI/Broadcom)