Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1477 zo 17. júla 2015 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť z Fínska – EGF/2015/001 FI/Broadcom)