Decizia (UE) 2015/1477 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iulie 2015 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2015/001 FI/Broadcom depusă de Finlanda)