Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2015/1477 (2015. gada 17. jūlijs) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2015/001 FI/Broadcom)