2015 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/1477 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2015/001 FI/Broadcom“)