Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/1477, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Suomen hakemus – EGF/2015/001 FI/Broadcom)