Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2015/1477, 17. juuli 2015, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Soome taotlus – EGF/2015/001 FI/Broadcom)