Kommissionens beslut av den 28/07/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.8115 - PARTNERS GROUP / FONCIA HOLDING AND ITS SUBSIDIARIES) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)