SKRIFTLIG FRÅGA E-4099/00 från Bart Staes (Verts/ALE) till rådet. Språkdiskriminering inom Europeiska unionen.