SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4099/00 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Raad. Taaldiscriminatie in de Europese Unie.