Sklep Sveta (SZVP) 2018/1248 z dne 18. septembra 2018 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za mirovni proces na Bližnjem vzhodu