Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1248 z 18. septembra 2018, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe