C-223/20. sz. ügy: A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2020. május 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – B Oy