Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1280/2013 al Comisiei din 9 decembrie 2013 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians (IGP)]