Регламент (ЕО) № 1470/2000 на Комисията от 5 юли 2000 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1964/82 относно определяне на условията за предоставяне на специални възстановявания при износ за някои разфасовки обезкостено месо от животни от рода на едрия рогат добитък$