Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 1. dubna 1982.