Nariadenie Komisie (EÚ) č. 370/2010 z  29. apríla 2010 , ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o vývozné povolenia pre niektoré mliečne výrobky, ktoré sa majú vyviezť do Dominikánskej republiky v rámci kvóty uvedenej v nariadeni (ES) č. 1187/2009