Regulamentul (UE) nr. 370/2010 al Comisiei din 29 aprilie 2010 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice licențelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul cotei menționate în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009