A Tanács indokolása: A Tanács (EU) 15/2020 álláspontja első olvasatban a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, továbbá az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a 806/2014/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet, valamint a 2002/47/EK, a 2007/36/EK, a 2014/59/EU és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából 2020/C 426/02