SKRIFTLIG FRÅGA E-0790/01 från Eurig Wyn (Verts/ALE) till kommissionen. Export av levande hästar.