Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τη δέκατη τρίτη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 351/79 όσον αφορά την προσθήκη αλκοόλης στα προϊόντα που υπάγονται στον αμπελοοινικό τομέα