SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-3027/02 af Patricia McKenna (Verts/ALE) til Kommissionen. Forbindelserne EU-Sudan.