Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 322, 02 decembrie 2008