Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 322, 2008. gada 02. decembris