Euroopan unionin virallinen lehti, L 322, 02. joulukuuta 2008