Padomes Lēmums (ES) 2018/2068 (2018. gada 29. novembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, tā īstenošanas protokolu un nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņu