Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6939 – CVC/Ista ) Dokuments attiecas uz EEZ