Zadeva T-578/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. septembra 2017 – Gillet/Komisija (Javni uslužbenci — Pogodbeni uslužbenci — Nekdanji zaposleni po belgijskem pravu — Nadomestilo, ki se uporablja na podlagi členov 6 in 7 Sklepa C(2005) 1287 — Ponovni izračun zneska nadomestila, ki ga opravi uprava v okviru posodobitve postopkov upravljanja — Akt, ki posega v položaj — Izključno potrditveni akt — Obveznost obrazložitve — Izterjava neupravičenih plačil)