Kohtuasi T-578/16: Üldkohtu 8. septembri 2017. aasta otsus – Gillet versus komisjon (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Endine töötaja Belgia õiguse alusel — Otsuse C(2005) 1287 artiklite 6 ja 7 alusel makstav hüvitis — Hüvitise suuruse ümberarvutamine administratsiooni poolt haldamismenetluste ajakohastamise raames — Huve kahjustav akt — Põhjendamiskohustus — Alusetult saadu tagastamine)